• Týždeň zdravej výživy

  Týždeň zdravej výživy

  Deň jablka

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  26.9.2021

 • Projekt Milujem svoje mesto

  Projekt Milujem svoje mesto

  Skrášľovanie okolia Katedrály svätého Mikuláša

 • Deň detí 2021

  Deň detí 2021

  Deň detí v školskom klube

 • Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Zdravá výživa

Dňa 16.10.2014 sa uskutočnilo vyhodnotenie projektu ,,Zdravá výživa". Do projektu sa zapojili žiaci 5. ročníkov. Žiaci mali splniť tieto úlohy: 1.vytvoriť potravinovú pyramídu z potravín, 2.vybrať jednu zdravú a nezdravú potravinu a porovnať ich význam pre človeka, 3.vytvoriť jedálny lístok pre žiakov ZŠ Kúpeľná. Pri výbere najlepších prác sa kládol dôraz na estetickú stránku, odbornosť a výber použitého materiálu.