• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Zážitkový kurz prvej pomoci 2017

Dňa 15.3.2017 sa žiaci 3. ročníkov zúčastnili akcie zážitkový kurz prvej pomoci so spoločnosťou Falck. Záchranári žiakov oboznámili so základnými informáciami ako postupovať pri poskytnutí prvej pomoci a záchrane ľudského života. Pri resuscitácií a postupoch prvej pomoci pomáhali aj plyšové medvede- macko Miško, na ktorých si žiaci precvičili základy prvej pomoci. Zopakovali si tiesňové čísla v prípade záchrany. Vďaka tejto akcie žiaci odchádzali s novými vedomosťami o poskytnutí prvej pomoci pri záchrane ľudského života.

 

Kolektív učiteliek 3. ročníka