• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Vystúpenie pre DC Sabinovská

Dňa 13.5.2015 sa deti z  10. oddelenia ŠKD a mažoretky, ktoré pôsobia na našej škole zúčastnili vystúpenia pre DC Sabinovská v Prešove.  S kultúrnym programom, ktorý  pripravili pod vedením svojich vychovávateliek, vystúpili pri príležitosti  Dňa matiek .  Naše snaženie bolo odmenené veľkým potleskom a deti dostali za svoju snahu aj sladkú odmenu.