• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Vyhraj Celeste do školy

V októbri sa žiaci 3.C, 4.A, 4.B a žiaci 5. a 6. ročníka pod vedením p.uč. anglického jazyka Mgr. Augustínovej, Mgr. Prčíkovej a Mgr. Vachmanskej zapojili do súťaže „Vyhraj Celeste do školy" prostredníctvom projektu „ EnglishOne".