• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Vlastivedná exkurzia - Bardejov, Bardejovské Kúpele

Dňa 24. septembra 2014 boli žiaci tretích ročníkov na exkurzii v Bardejove a v Bardejovských Kúpeľoch.