• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Účelové cvičenie Ochrana života a zdravia

4. mája 2016 naši prváci prvýkrát absolvovali účelové cvičenie Ochrana života a zdravia. Vyskúšali si hromadný presun na trase ZŠ Kúpeľná -  Eko centrum Holá hora. Po ceste si žiaci všímali dopravné značenie, dopravné prostriedky a riadili sa dopravnými predpismi. V cieli našej cesty nás čakal bohatý program. V jednotlivých aktivitách získali nové vedomosti o zvieratkách a rastlinách z nášho okolia. Vďaka výbornému počasiu si akciu užili a veľmi sa im páčila.