• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Týždeň v znamení Indonézie a Ukrajiny

V dňoch 2.- 6. 2.2015 sa vyučovania na našej škole zúčastnili zahraničné lektorky Bella z Indonézie a Nadja z Ukrajiny z projektu EDUCATE SLOVAKIA. Hodín s nimi sa odvážne zúčastnili aj žiaci 2. až 7. ročníka. Žiaci 8. a 9. ročníka absolvovali konverzačné hodiny v anglickom a ruskom jazyku na témy: tímová práca a spolupráca medzi národmi. Taktiež sa dozvedeli o typických sviatkoch, národných kostýmoch a spôsobe života v daných krajinách. Hymnou celého týždňa sa stala pieseň Banana. Tešíme sa na ďalších lektorov v januári 2016.