• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Tretiaci na plaveckom výcviku

Počas prvých dvoch novembrových týždňov absolvovali naši tretiaci základný plavecký výcvik na ZŠ Mirka Nešpora. Žiaci boli rozdelení do štyroch skupín, s ohľadom na ich doposiaľ nadobudnuté plavecké zručnosti. Tí, ktorí s plávaním nemali veľkú skúsenosť, sa hravou formou adaptovali na vodné prostredie a postupne si osvojovali základné plavecké zručnosti ,splývanie, ponáranie, vydychovanie do vody, jednoduché plavecké p