• Týždeň zdravej výživy

  Týždeň zdravej výživy

  Deň jablka

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  26.9.2021

 • Projekt Milujem svoje mesto

  Projekt Milujem svoje mesto

  Skrášľovanie okolia Katedrály svätého Mikuláša

 • Deň detí 2021

  Deň detí 2021

  Deň detí v školskom klube

 • Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Štátna polícia v našej škole – Dopravná výchova inak

Dňa 6. novembra 2015 sa v našej škole konal deň s témou: „Dopravná výchova inak“. V tento piatkový deň žiaci 2. a 3. ročníkov so svojimi pani učiteľkami privítali Štátnu políciu z Okresného riaditeľstva policajného zboru Prešov na školskom pozemku. Policajtky na úseky prevencie mjr. JUDr. Katarína Šmelková a pplk. JUDr. Magdaléna Fečová informovali a voviedli žiakov do tajov prevencie pre mladistvých a dopravných skutkov každodenného života. Prínosom boli nové nepoznané informácie súvisiace s prácou polície a s úskaliami každodenného života.