• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín

Mesiac marec sa už tradične spája s knihou, s krásou písaného, ale aj hovoreného slova. 10.3.2016 si žiaci druhého stupňa pripomenuli krásu hovoreného slova v školskom kole súťaže v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín.