• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školské kolo olympiády v ANJ

Dňa 3.12.2014 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku.