• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Rozprávka pre deti z ŠKD

Dňa 22. 3. pri príležitosti  Mesiaca knihy, deti školského klubu navštívili knižnicu Slniečko. Pani knihovníčka im prečítala z detskej knihy rozprávku Žabiak a cudzinec. Pri čítaní si zároveň prezerali obrázky k príbehu. Táto rozprávka s poučným obsahom bola zaujímavá a  deťom sa veľmi páčila. Nakoniec sa deti pani knihovníčke poďakovali a z tohto príjemného popoludnia si odniesli krásny zážitok.