• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Rozlúčka s jeseňou

Vo štvrtok 24.11.2016 súťažili deti v poslednom zbere úrody. Všetky deti  z ŠKD sa zapojili do súťažných hier v  "zbere"  mrkvy, paradajok, orechov. Deťom boli nápomocné aj p.  vychovávateľky. Po skončení súťaží bolo vyhodnotenie najlepšieho "hospodára". Vychovávateľka p. Garberová v spolupráci s kolegyňami vyhodnotila, že víťaz bol každý jeden, ktorý držal v rukách aspoň jeden kúsok z pozbieranej úrody. Ale radosť bola o to väčšia, že po sladkej odmene, ktorú dostali od p. vychovávateliek, mohli deti zahryznúť aj do zeleniny, ktorú vlastnoručne zozbierali z "poľa" a tiež, že si mohli polúskať oriešky.