• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Prezentácia mažoretiek 2016

12.9.2016 vystúpili naše mažoretky pred školou v krátkom programe, ktorým potešili okoloidúcich Prešovčanov  a rodičov žiakov ZŠ Kúpeľná. Predstavili sa choreografiami s ktorými súťažili minulý školský rok na Majstrovstvách Slovenska, Majstrovstvách Európy a na Prešporskom pohári v Bratislave.