• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Prešporský pohár 2016

14.mája sa v Bratislave konal 6.ročník súťaže v mažoretkovom športe pod názvom Prešporský pohár. Naše mažoretky reprezentovali našu školu a naše mesto opäť úspešne. Unavené po celodennej súťaži, ale šťastné sa vrátili domov s oceneniami najvyššími.