• ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    1973 - 2023

  • ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    1973 - 2023

Škola
Škola2

:: Práva očami detí

Každý človek – dieťa, nech by žilo kdekoľvek, má právo vyrásť v podmienkach dôstojných človeka. 10. decembra v rámci Dňa ľudských práv triedne učiteľky, majúc na zreteli túto myšlienku, vhodným ,,detským jazykom“ žiakom sprístupnili informácie o Deklarácii práv dieťaťa. Pozornosť upriamili na sebaúctu, toleranciu voči iným národom, rasám, kultúram. Podnetné informácie obohatili aj samotní žiaci, ktorí prezentovali svoje názory prostredníctvom aktivít a kresieb. Hovorili o spôsoboch, akými sa podieľajú na chode školy, tvorbe triednych pravidiel a samozrejme o ich rešpektovaní a dodržiavaní. Získali tak pohľad na svet, na veci, ktoré ich zaujímali.

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK