• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Popoludnie so seniormi v knižnici 2017

Dňa 29.3.2017 našu školu  navštívili seniori v rámci projektu Starší mladým a naopak. Deti z ŠKD ich privítali v školskej knižnici, kde pripravili zábavné popoludnie s knihou. Stretnutie začali kolom otázok, ktoré si deti pripravili. Nasledovalo spoločné čítanie kníh, kde sa striedali deti a seniori. Po čítaní nasledovala dramatizácia rozprávky O troch prasiatkach, ktorú si deti pripravili špeciálne pre seniorov. Zaujímavé popoludnie zakončili hrami, kde sa deti a seniori snažili uhádnuť názov rozprávky. Už teraz sa tešíme na ďalšie zaujímavé stretnutia.

 

Mgr.Eva Labudová