• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU 2019

Nastal čas školských kôl predmetových olympiád, a preto sme nezaháľali ani my, angličtinárky a spoločne sme pre žiakov našej školy pripravili písomnú a ústnu časť olympiády z anglického jazyka. Žiaci súťažili v dvoch kategóriách – 1A  /žiaci 5.,6.,7. ročníka/ a 1B /žiaci 8. a 9. ročníka/.