• ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    1973 - 2023

  • ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    1973 - 2023

Škola
Škola2

:: Netradičné vyučovanie prírodovedy a vlastivedy

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania na prvom stupni školy je, aby žiaci nadobúdali spôsobilosti potrebné pre skúmanie sveta aj netradičnou formou vyučovania ako je exkurzia. Pozornosť sa venuje pozorovaniu, skúmaniu prírody, jej zložiek, ale rovnako aj pamiatok v okolitej krajine. Úlohou žiakov je samostatne tvoriť nové poznatky vlastnou bádateľskou činnosťou, ktorá vedie žiakov k premýšľaniu, skúmaniu, hľadaniu informácií, zvažovaniu, usudzovaniu a k tvorbe záverov, ktoré sú argumentačne podložené, či už minulou a aktuálnou skúsenosťou, alebo inak získavanými objektívnymi informáciami.

 

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK