• Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Návšteva u hasičov

Dňa 21. 10. 2014 deti ŠKD navštívili Hasičský a záchranný zbor v Prešove. Ujovia hasiči  porozprávali, ako nám pomáhajú a chránia. Ukázali nám, čo patrí k ich práci. Aké nástroje a  náradie používajú, ako sa spúšťajú na tyči, akú majú výstroj.  Deti si vyskúšali aj prilby. Stretnutie s nimi bolo pre nich poučné a návšteva u hasičov zanechala u detí veľký dojem.

        S množstvom  zážitkov sme sa rozlúčili a pekne im poďakovali. Želáme im, aby sa s hasením požiarov a nebezpečnými situáciami stretávali čo najmenej.