• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Návšteva knižnice

Mesiac marec spájame s príchodom jari, ale i s knihou. Pri tejto príležitosti žiaci I. B a I. C navštívili knižnicu Slniečko. V príjemnej atmosfére ich p. knihovníčka oboznámila s históriou knižnice, pozornosť venovala maľbám, ktoré zdobili steny. Otvorila cestu do sveta rozprávok a fantázie. S radosťou na perách, očakávaním v očiach počúvali a netrpezlivo čakali na Pasovanie za čitateľa. Odovzdávanie preukazov bolo sprevádzané potleskom všetkých prítomných. Zanechalo to v žiakoch nezabudnuteľný zážitok. Už teraz sa tešia ďalšej návšteve.