• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Na ceste bezpečne 2016

Aprílové popoludnie pani vychovávateľky pripravili deťom súťaž, ktorá mala preveriť znalosť dopravnej výchovy detí . Súťažili zástupcovia každého oddelenia.