• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: MDD 2017

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sme pripravili zábavno-súťažné popoludnie na školskom dvore. Deti si zaspievali svoje obľúbené moderné, ale aj ľudové pesničky a zatancovali si na diskotéke. Svoju šikovnosť a obratnosť si vyskúšali na rôznych športových stanovištiach.

     Deťom sa tento deň veľmi páčil, pekne sa  spolu zabavili a odmenou bolo sladké prekvapenie.

 

                                                p. vych. Mária Mlynarčíková