• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: MDD 2016

Deň detí sme oslávili v ŠKD a pripravili súťažno – zábavné popoludnie. Každé oddelenie malo pripravené pohybové aktivity a súťaže, kde mali splniť jednoduché úlohy. Príjemný a zábavný deň sme ukončili diskotékou.