• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Lyžiarsky výcvikový kurz, 4.2-8.2.2019

Lyžiarsky výcvikový kurz bol uskutočnený formou 5-dňového pobytového zájazdu, v krásnom prostredí Ľubovnianskych kúpeľov v hoteli Sorea. Zameraný bol na osvojenie si základov zjazdového lyžovania.