• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Kvíz: Slovenské rozprávky v angličtine

Dňa 22.3.2017 sa v Knižnici cudzích jazykov konal kvíz: ,,Slovenské rozprávky v angličtine“. Kvízu sa zúčastnilo 15 žiakov z 3. až 6.ročníka. Ich úlohou bolo preložiť názvy 15 rozprávok z anglického jazyka do slovenského jazyka. Víťazi poznali 12 a 11 rozprávok, čo nebolo jednoduché, pretože veľakrát nešlo o doslovný preklad.