• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: KRÁĽOVNÁ KRUHU

Dňa 19.júna 2015 sa uskutočnila súťaž - KRÁĽOVNÁ KRUHU.