• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Jedinečná udalosť

Čiastočné zatmenie slnka v deň rovnodennosti sa udialo v piatok dňa: 20.03.2015 v čase okolo 10:30 až 10:50 hod. Žiaci cez čierne sklíčka pozorovali ako mesiac zakryl slnko.  Podarilo sa nám aj pomocou fotoaparátu zachytiť tento neobvyklý úkaz.