• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Jazykový kvet 2016, celoslovenské finále

V piatok, 13. mája 2016, sa na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave konalo celoslovenské finálové kolo súťaže Jazykový kvet. Z krajského kola doňho postúpili žiaci 6., 8. a 9. ročníka.