• Týždeň zdravej výživy

  Týždeň zdravej výživy

  Deň jablka

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  26.9.2021

 • Projekt Milujem svoje mesto

  Projekt Milujem svoje mesto

  Skrášľovanie okolia Katedrály svätého Mikuláša

 • Deň detí 2021

  Deň detí 2021

  Deň detí v školskom klube

 • Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Imatrikulácia prvákov 2019

Prebiehajúci školský rok je významným medzníkom najmä v živote prváka, ktorý prechádza zo sveta hier do sveta školských povinností. Aj naši prváci boli po mesiaci snaženia, dňa 14. októbra, uvedení do školského prváckeho cechu slávnostnou imatrikuláciou. Aby to však nebolo tak jednoduché, museli splniť tri úlohy, v ktorých preukázali svoju šikovnosť, sebadisciplínu a sľúbili, že budú pozorne plniť svoje prvácke žiacke povinnosti. Splnením úloh ukázali, že sú plnohodnotnými a šikovnými žiakmi našej školy, a preto boli pani riaditeľkou, PaedDr. Evou Bilišňanskou, slávnostne pasovaní za školákov. Po imatrikulácii odišli žiaci do tried,  kde ich čakalo malé občerstvenie.