• Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Finančná gramotnosť

V dňoch od 16. do 20. februára 2015 sme hodiny matematiky a informatiky venovali rozvíjaniu finančnej gramotnosti našich žiakov. Počas týchto dní žiaci pracovali s pracovnými listami venovanými tejto tematike, diskutovali s učiteľmi, zamýšľali sa nad financiami bežnej rodiny. Žiaci piateho a šiesteho ročníka medzi sebou súťažili „v nakupovaní“. Najúspešnejší žiaci jednotlivých tried sa zúčastnili medzitriedneho- ročníkového kola.