• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Fašiangovanie 2017

Aj v tomto roku sa deti z nášho ŠKD zapojili do tradičných osláv Fašiangov a svojimi maskami spestrili karnevalový sprievod centrom mesta. Pani primátorke deti zaspievali a zavinšovali, za čo boli odmenené koláčikom.

 

Mgr. Eva Labudová