• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Exkurzia do Liptovského Mikuláša

Žiaci siedmeho ročníka sa zúčastnili literárnej exkurzie do Liptovského Mikuláša. Prečítajte si ich vyjadrenia k takejto forme vyučovania slovenského jazyka a,samozrejme, zážitky, ktoré si odniesli.