• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Európsky deň jazykov

Na našej škole sa vyučuje päť cudzích jazykov, preto sme si týždeň od 21.9.- 25.9. pomenovali ako Európsky týždeň jazykov.