• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: EKOTOPFILM - ENVIROFILM 2016

30 . novembra 2016 sa žiaci druhých ročníkov zúčastnili veľmi peknej akcie EKOTOPFILM -  ENVIROFILM.