• Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Dopravný kvíz zážitkovo 2017

Dňa 20.3.2017 sa žiaci jednotlivých tried tretieho a štvrtého ročníka stretli na dopravnom kvíze. Žiaci mali možnosť overiť si a precvičiť doterajšie vedomosti z dopravnej výchovy. Výsledky dopravného kvízu ukázali, že žiaci ovládajú pravidlá cestnej premávky, orientujú sa v pojmoch chodec, vodič, cyklista aj účastník cestnej premávky a vedia dobre rozlíšiť dopravné značky.

 

Čo bolo pre žiakov najzaujímavejšie, boli kolobežky, na ktorých si mohli reálne odskúšať dodržiavanie pravidiel cestnej premávky.

 

Mgr. J. Kráľová