• Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Dopravná výchova

V každodennom živote sa deti stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy. Opatrnosti nie je nikdy dosť a na cestách to platí dvojnásobne. Preto do vyučovacieho procesu zaraďujeme dopravnú výchovu a snažíme sa žiakov vychovávať k pozornosti,  princípom a predvídavosti  na cestách, či chodníkoch.