• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Do školy s úsmevom 2015

S príchodom nového školského roka pripravilo Mesto Prešov v spolupráci so ZŠ, ZUŠ, ABC CVČ, ale tiež s rôznymi  umeleckými tanečnými kolektívmi a  športovými  družstvami , ktoré pôsobia v Prešove a v blízkom okolí ,kultúrne podujatie pod názvom Do školy s úsmevom 2015.