• Týždeň zdravej výživy

  Týždeň zdravej výživy

  Deň jablka

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  26.9.2021

 • Projekt Milujem svoje mesto

  Projekt Milujem svoje mesto

  Skrášľovanie okolia Katedrály svätého Mikuláša

 • Deň detí 2021

  Deň detí 2021

  Deň detí v školskom klube

 • Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: DEŇ ZEME V NAŠEJ ŠKOLE

22. apríl bol v poňatí žiakov 1. ročníkov venovaný našej planéte Zem. V rámci aktivít pozornosť sústredili na vyhľadávanie slov súvisiacich so životným prostredím a jeho ochranou recyklovaním odpadkov. S triednymi učiteľkami vyhodnotili celoročnú súťaž Recykluj a vyhraj s MILK-AGROM v zbere hliníkových viečok výrobkov SABI a školský zber papiera. Spoločne rozprávali ako môžu pomôcť skrášliť svoje okolie a nadobudnúť dobrý pocit z vykonanej práce.