• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Deň mlieka 2016

Deň mlieka-30.9.2016  si žiaci na našej škole pripomenuli prezentáciami o mlieku a jeho výrobkoch, písaním projektov, výtvarnými prácami, zhotovením  výrobkov z mliečnych  obalov a samotnou ochutnávkou mlieka.