• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Deň mlieka

Zdravie detí je pre nás dôležité a preto sme  si v rámci zdravej výživy pripravili „Deň mlieka „ . Žiaci ŠKD a 1.až 4.ročníka zhotovili rôzne postavičky z obalov z mliečnych výrobkov, z ktorých sme vo vestibule urobili výstavku. Popoludní žiaci z 1.B navštívili niektoré  triedy,  porozprávali sa o tom , aké je mlieko zdravé, čo sa z neho vyrába a samozrejme si dali aj pohár mlieka na zdravie. Deťom sa akcia veľmi zapáčila a prázdne poháre svedčili o tom , že mlieko v ich jedálničku určite nechýba, čo nám robí veľkú radosť.