• Týždeň zdravej výživy

  Týždeň zdravej výživy

  Deň jablka

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  26.9.2021

 • Projekt Milujem svoje mesto

  Projekt Milujem svoje mesto

  Skrášľovanie okolia Katedrály svätého Mikuláša

 • Deň detí 2021

  Deň detí 2021

  Deň detí v školskom klube

 • Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Celoslovenské kolo Olympiády slovenského jazyka a literatúry 2017

Tento rok sa konal 9. ročník Olympiády slovenského jazyka a literatúry, v ktorom sa naša žiačka, Soňa Sabolová z 9. B triedy prebojovala až do celoslovenského kola konajúceho sa v dňoch od 22.3. do 23.3.2017 a úspešne nás, Prešovský kraj, reprezentovala v kategórii „C“ . Z IUVENT-y – Slovenského inštitútu mládeže odchádzala ako „medailistka“, získala 2. miesto. V písomnej, ale i ústnej časti preukázala svoje kvality, a to v gramatike, štylistike, čitateľskej gramotnosti, teórii literatúry, transformácii textu, rétorike.

 

Príjemným spestrením súťažného večera bola beseda so spisovateľmi Ľubomírom Feldekom a Erikom Ondrejíčkom

 

Víťazke srdečne blahoželáme a držíme jej palce i v nasledujúcich rokoch, pretože veríme, že to nie je jej posledný úspech! 

 

                                                      Mgr. Katarína Pappová