• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Celoslovenská súťaž spoločnosti Korrekt

Máme víťaza v celoslovenskej súťaži vyhlásenej vydavateľskou a dovoznou spoločnosťou Korrekt s.r.o.

Martin Sopko zo 7.A si zaspomínal na minuloročný Jazykovo-plavecký kurz.