• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Čarovné Vianoce, 18.12.2017

Dňa 18. 12. sa konala v kine Scala  Vianočná akadémia pod názvom ,, Čarovné Vianoce“, aj s prekvapením v spolupráci s Orange Slovensko a produkčnou agentúrou Leopard a.s. Bratislava. Čarovná atmosféra vianočného programu nás už tradične obklopuje rok, čo rok.  Deti školského klubu spolu  pani vychovávateľkami pripravili krásny program. Naladili sme sa sviatočne – prostredníctvom kolied, básni, vinšov, piesni a tanca. Program sme ukončili piesňou All you need is love, počas ktorej vystúpil aj spevák Adam Ďurica a príjemne prekvapil deti a rodičov.