• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Bola raz jedna povesť

Historické fakty, zábavu, nedopovedané časti príbehov nám ponúka rozhlasová relácia „Bola raz jedna povesť“, ktorú vysiela Rádio Slovensko. Jej tvorcovia pán Ľuboš Machaj a pani Rozália Vlasková navštívili našich druhákov, aby si vypočuli výpovede detí o povestiach, ktoré sa viažu na históriu mesta Prešov a jeho blízkeho okolia.  Deti sa stali malou súčasťou vzniku zaujímavej relácie. O poučné, ale aj vtipné odpovede na otázky  pani redaktorky  naozaj nebola núdza