• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Beseda o zdravej výžive 2017

Dňa 3.3.2017 sa žiaci 4.A a 4.B zúčastnili besedy s Mgr. Adrianou Haľkovou, ktorá v súčasnosti pôsobí ako pracovníčka základnej poradne na regionálnom úrade verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove. Táto beseda bola zameraná na podporu zdravého životného štýlu. Žiaci sa dozvedeli mnoho informácií o zdravej výžive a správnom stravovaní. V rámci besedy žiaci diskutovali o danej problematike a aktívne sa zapájali kladením otázok. Žiakom sa beseda veľmi páčila a určite by niečo podobné uvítali aj v budúcnosti.