• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Automotive Design Challenge 2016

ŽIACI ZŠ KÚPEĽNÁ 2 SI ZMERALI SILY v lokálnej súťaži

STUDENT Automotive Design Challenge

sponzorovanej spoločnosťou Honeywell