• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Emailové adresy zamestnancov

  Zoznam  pedagogických zamestnancov v šk. roku 2019/2020
 
         
Por.č. Priezvisko a meno Titul Prac.zarad. eMail adresa
1. Augustínová Jana Mgr. učiteľka augustinova.jana@zskuppo.sk
2 Baňasová Jana Mgr. učiteľka banasova.jana@zskuppo.sk
3 Baňasová Michaela RNDr. učiteľka banasova.michaela@zskuppo.sk
4 Beňková  Marta PaedDr. učiteľka benkova.marta@zskuppo.sk
5 Bilišňanská  Eva PaedDr. riaditeľka školy bilisnanska.eva@zskuppo.sk
6 Bucková Eva PaedDr. učiteľka buckova.eva@zskuppo.sk
7 Čeremeta Milan Mgr. učiteľ ceremeta.milan@zskuppo.sk
8 Čura Miloslav Ing. učiteľ cura.miloslav@zskuppo.sk
9 Fečíková  Natália PaedDr. učiteľka fecikova.natalia@zskuppo.sk
10 Ferík Marián Mgr. učiteľ ferik.marian@zskupposk
11 Gabrielyová Mária PaedDr. zást. riad. školy gabrielyova.maria@zskuppo.sk
12 Gaľanová Júlia Mgr. učiteľka galanova.julia@zskuppo.sk
13. Gorneková Zuzana Mgr. učiteľka gornekova.zuzana@zskuppo.sk
14. Hantáková Anna Mgr. učiteľka hantakova.anna@zskuppo.sk
15. Hermanovská  Ivana Mgr. učiteľka hermanovska.ivana@zskuppo.sk
16. Hyrjová Anna Mgr. učiteľka hyrjova.anna@zskuppo.sk
17. Chovancová Miroslava Mgr. učiteľka chovancova.miroslava@zskuppo.sk
18. Jankaničová Dana PaedDr. učiteľka jankanicova.dana@zskuppo.sk
19. Karašová  Beáta Mgr. učiteľka karasova.beata@zskuppo.sk
20. Klučárová  Renáta Mgr. zást. riad. školy klucarova.renata@zskuppo.sk
21. Kušnírová Lenka Mgr. učiteľka kusnirova.lenka@zskuppo.sk
22. Kmecová Ľubomíra Mgr. katechetka kmecova.lubomira@zskuppo.sk
23. Krajňáková  Slávka Mgr. učiteľka krajnakova.slavka@zskuppo.sk
24. Leščinský  Miroslav PaedDr. učiteľ lescinsky.miroslav@zskuppo.sk
25. Ličáková Marta   ekon.odd. licakova.marta@zskuppo.sk
26. Magdziaková  Eva Mgr. učiteľka magdziakova.eva@zskuppo.sk
27. Markovič Ladislav Mgr. učiteľ markovic.ladislav@zskuppo.sk
28. Mašika Peter Mgr. učiteľ masika.peter@zskuppo.sk
29. Matisová  Gabriela Mgr. učiteľka matisova.gabriela@zskuppo.sk
30. Mihoková Alexandra Mgr. šk.špec. pedag. mihokova.alexandra@zskuppo.sk
31. Mikitová Martina Mgr. učiteľka mikitova.martina@zskuppo.sk
32. Milá  Zuzana Mgr. učiteľka mila.zuzana@zskuppo.sk
33. Pappová  Katarína Mgr. učiteľka pappova.katarina@zskuppo.sk
34. Papugová Beáta Mgr. učiteľka papugova.beata@zskuppo.sk
35. Pavlíková Jana Mgr. učiteľka pavlikova.jana@zskuppo.sk
36. Poperníková Natália Ing. ved. ŠJ popernikova.natalia@zskuppo.sk
37. Popjaková Mária Mgr. učiteľka popjakova.maria@zskuppo.sk
38. Príhodová Mária   PAM prihodova.maria@zskuppo.sk
39. Rusňačková Mária Mgr. katechetka rusnackova.maria@zskuppo.sk
40. Rennerová Iveta Mgr. učiteľka rennerova.iveta@zskuppo.sk
41. Semančík  Maroš Mgr. učiteľ semancik.maros@zskuppo.sk
42. Sidorjak Lukáš Mgr. učiteľ sidorjak.lukas@zskuppo.sk
43. Stašová  Zuzana Mgr. učiteľka stasova.zuzana@zskuppo.sk
44. Štefaníková Božena Mgr. katechetka stefanikova.bozena@zskuppo.sk
45. Šimonová Michaela Mgr. asist.učiteľa simonova.michaela@zskuppo.sk
46. Tarkaničová Daniela Mgr. učiteľka tarkanicova.daniela@zskuppo.sk
47. Toderišková  Jana RNDr. učiteľka toderiskova.jana@zskuppo.sk
48. Vachmanská  Jana Mgr. učiteľka vachmanska.jana@zskuppo.sk
49. Varcholíková Nicola Mgr. učiteľka varcholikova.nicola@zskuppo.sk
50. Vašková Eva Mgr. učiteľka vaskova.eva@zskuppo.sk
51. Zánová  Jana Mgr. zást. riad. školy zanova.jana@zskuppo.sk
52. Žabecká  Alena Mgr. učiteľka zabecka.alena@zskuppo.sk
53. Žigová Terézia Mgr. učiteľka zigova.terezia@zskuppo.sk
54. Blšková Ivana Mgr. vychovávateľka blskova.ivana@zskuppo.sk
55. Brendzová Viera Mgr. vychovávateľka fecikova.zuzana@zskuppo.sk
56. Garberová Ľudmila Mgr. vychovávateľka garberova.ludmila@zskuppo.sk
57. Goliašová Tatiana Mgr. ved. ŠKD goliasova.tatiana@zskuppo.sk
58. Falatová Katarína Bc. vychovávateľka falatova.katarina@zskuppo.sk
59. Kručayová Adela   vychovávateľka krucayova.adela@zskuppo.sk
60. Krištofová Ľudmila   vychovávateľka kristofova.ludmila@zskuppo.sk
61. Labudová Eva Mgr. vychovávateľka labudova.eva@zskuppo.sk
62. Zimovčáková Ivana Bc. vychovávateľka zimovcakova.ivana@zskuppo.sk
63. Mušková Tatiana PhDr. vychovávateľka muskova.tatiana@zskuppo.sk
64. Vardžiková Lucia Bc. vychovávateľka vardzikova.lucia@zskupposk