• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Emailové adresy zamestnancov

Por.č. Priezvisko a meno Titul Prac.zarad. eMail adresa
1. Augustínová Jana Mgr. učiteľka augustinova.jana@zskuppo.sk
2. Baňasová Jana Mgr. učiteľka banasova.jana@zskuppo.sk
3. Baňasová Michaela RNDr. učiteľka banasova.michaela@zskuppo.sk
4. Beňková  Marta PaedDr. učiteľka benkova.marta@zskuppo.sk
5. Bilišňanská  Eva PaedDr. riaditeľka školy bilisnanska.eva@zskuppo.sk
6. Bucková Eva PaedDr. učiteľka buckova.eva@zskuppo.sk
7. Čeremeta Milan Mgr. učiteľka ceremeta.mila@zskuppo.sk
8. Fečíková  Natália PaedDr. učiteľka fecikova.natalia@zskuppo.sk
9. Ferík Marián Mgr. učiteľ ferik.marian@zskupposk
10. Gabrielyová Mária PaedDr. zást. riad. školy gabrielyova.maria@zskuppo.sk
11. Gaľanová Júlia Mgr. učiteľka galanova.julia@zskupposk
12. Gorneková Zuzana Mgr. učiteľka gornekova.zuzana@zskuppo.sk
13. Hantáková Anna Mgr. učiteľka hantakova.anna@zskuppo.sk
14. Hermanovská  Ivana Mgr. učiteľka hermanovska.ivana@zskuppo.sk
15. Chovancová Miroslava Mgr. učiteľka chovancova.miroslava@zskuppo.sk
16. Jankaničová Dana PaedDr. učiteľka jankanicova.dana@zskuppo.sk
17. Karašová  Beáta Mgr. učiteľka karasova.beata@zskuppo.sk
18. Kiklicová Katarína Mgr. učiteľka kiklicova.katarina@zskuppo.sk
19. Klučárová  Renáta Mgr. zást. riad. školy klucarova.renata@zskuppo.sk
20. Kmecová Ľubomíra Mgr. katechetka kmecova.lubomira@zskuppo.sk
21. Krajňáková  Slávka Mgr. učiteľka krajnakova.slavka@zskuppo.sk
22. Kušnírová Lenka Mgr. učiteľka kusnirova.lenka@zskuppo.sk
23. Lažová Katarína Mgr. učiteľka lazova.katarina@zskuppo.sk
24. Leščinský  Miroslav PaedDr. učiteľ lescinsky.miroslav@zskuppo.sk
25. Magdziaková  Eva Mgr. učiteľka magdziakova.eva@zskuppo.sk
26. Markovič Ladislav Mgr. učiteľ markovic.ladislav@zskuppo.sk
27. Mašika Peter Mgr. učiteľ masika.peter@zskuppo.sk
28. Matisová  Gabriela Mgr. učiteľka matisova.gabriela@zskuppo.sk
29. Miháliková Jarmila Mgr. uč./špec. pedag. mihalikova.jarmila@zskuppo.sk
30. Mihoková Alexandra Mgr. pedag.asistent mihokova.alexandra@zskuppo.sk
31. Milá  Zuzana Mgr. učiteľka mila.zuzana@zskuppo.sk
32. Pappová  Katarína Mgr. učiteľka pappova.katarina@zskuppo.sk
33. Papugová Beáta Mgr. učiteľka papugova.beata@zskuppo.sk
34. Pavlíková Jana Mgr. učiteľka pavlikova.jana@zskuppo.sk
35. Popjaková Mária Mgr. učiteľka popjakova.maria@zskuppo.sk
36. Rennerová Iveta Mgr. učiteľka rennerova.iveta@zskuppo.sk
37. Rusňačková Mária Mgr. katechetka rusnackova.maria@zskuppo.sk
38. Ruszová Anna Mgr. učiteľka ruszova.anna@zskuppo.sk
39. Semančík  Maroš Mgr. učiteľ semancik.maros@zskuppo.sk
40. Stašová Zuzana Mgr. učiteľka stasova.zuzana@zskupposk
41. Toderišková  Jana RNDr. učiteľka toderiskova.jana@zskuppo.sk
42. Vachmanská  Jana Mgr. učiteľka vachmanska.jana@zskuppo.sk
43. Varcholíková Nicola Mgr. učiteľka varcholikova.nicola@zskuppo.sk
44. Vašková Eva Mgr. učiteľka vaskova.eva@zskuppo.sk
45. Zánová  Jana Mgr. zást. riad. školy zanova.jana@zskuppo.sk
46. Žabecká  Alena Mgr. učiteľka zabecka.alena@zskuppo.sk
47. Žigová Terézia Mgr. učiteľka zigova.terezia@zskuppo.sk
48. Blšková Ivana Mgr. vychovávateľka blskova.ivana@zskuppo.sk
49. Brendzová Viera Mgr. vychovávateľka brendzova.viera@zskuppo.sk
50. Garberova Ľudmila Mgr. vychovávateľka garberova.ludmila@zskuppo.sk
51. Goliašová Tatiana Mgr. vychovávateľka goliasova.tatiana@zskuppo.sk
52. Kručayova Adela   vychovávateľka kručayova.adela@zskuppo.sk
53. Labudová Eva Mgr. vychovávateľka labudova.eva@zskuppo.sk
54. Mlynarčíková Mária   vychovávateľka mlynarcikova.maria@zskuppo.sk
55. Mušková Tatiana PhDr. vychovávateľka muskova.tatiana@zskuppo.sk
56. Repková Veronika Mgr. vychovávateľka repkova.veronika@zskuppo.sk
57. Smažilová Martina Mgr. vychovávateľka smazilova.martina@zskuppo.sk
58. Vardžíková Lucia Bc. vychovávateľka vardzikova.lucia@zskupposk
59. Poperníková Natália Ing. vedúca  ŠJ popernikova.natalia@zskuppo.sk
60. Rusnáková Michaela Mgr. admin.zamest.. rusnakova.michaela@zskuppo.sk
61. Ličáková Marta   ekonómka licakova.marta@zskuppo.sk
62. Príhodová  Mária   refer.. PAM prihodova.maria@zskuppo.sk