• Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Emailové adresy zamestnancov

 

Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov    
         
  Zoznam  pedagogických zamestnancov v šk. roku 2020/2021
 
         
Por.č. Priezvisko a meno Titul Prac.zarad. eMail adresa
1. Augustínová Jana Mgr. učiteľka augustinova.jana@zskuppo.sk
2 Baňasová Jana Mgr. učiteľka banasova.jana@zskuppo.sk
3 Beňková  Marta PaedDr. učiteľka benkova.marta@zskuppo.sk
4 Bilišňanská  Eva PaedDr. riaditeľka školy bilisnanska.eva@zskuppo.sk
5 Bucková Eva PaedDr. učiteľka buckova.eva@zskuppo.sk
6 Čeremeta Milan Mgr. učiteľ ceremeta.milan@zskuppo.sk
7 Fečíková  Natália PaedDr. učiteľka fecikova.natalia@zskuppo.sk
8 Ferík Marián Mgr. učiteľ ferik.marian@zskupposk
9 Gabrielyová Mária PaedDr. zást. riad. školy gabrielyova.maria@zskuppo.sk
10 Gaľanová Júlia Mgr. učiteľka galanova.julia@zskupposk
11 Gondová Terézia Mgr. učiteľka gondova.terezia@zskuppo.sk
12 Gorneková Zuzana Mgr. učiteľka gornekova.zuzana@zskuppo.sk
13. Hantáková Anna Mgr. učiteľka hantakova.anna@zskuppo.sk
14. Hermanovská  Ivana Mgr. učiteľka hermanovska.ivana@zskuppo.sk
15. Hyrjová Anna PhDr. učiteľka hyrjova.anna@zskuppo.sk
16. Chovancová Miroslava Mgr. učiteľka chovancova.miroslava@zskuppo.sk
17. Jankaničová Dana PaedDr. učiteľka jankanicova.dana@zskuppo.sk
18. Karašová  Beáta Mgr. učiteľka karasova.beata@zskuppo.sk
19. Klučárová  Renáta Mgr. zást. riad. školy klucarova.renata@zskuppo.sk
20. Koč Ondrej Mgr. katechet koc.ondrej@zskuppo.sk
21. Kušnírová Lenka Mgr. učiteľka kusnirova.lenka@zskuppo.sk
22. Kmecová Ľubomíra Mgr. katechetka kmecova.lubomira@zskuppo.sk
23. Krajňáková  Slávka Mgr. učiteľka krajnakova.slavka@zskuppo.sk
24. Leščinský  Miroslav PaedDr. učiteľ lescinsky.miroslav@zskuppo.sk
25. Magdziaková  Eva Mgr. učiteľka magdziakova.eva@zskuppo.sk
26. Markovič Ladislav Mgr. učiteľ markovic.ladislav@zskuppo.sk
27. Mašika Peter Mgr. učiteľ masika.peter@zskuppo.sk
28. Matisová  Gabriela Mgr. učiteľka matisova.gabriela@zskuppo.sk
29. Mikitová Martina Mgr. učiteľka mikitova.martina@zskuppo.sk
30. Milá  Zuzana Mgr. učiteľka mila.zuzana@zskuppo.sk
31. Pappová  Katarína Mgr. učiteľka pappova.katarina@zskuppo.sk
32. Papugová Beáta Mgr. učiteľka papugova.beata@zskuppo.sk
33. Pavlíková Jana Mgr. učiteľka pavlikova.jana@zskuppo.sk
34. Popjaková Mária Mgr. učiteľka popjakova.maria@zskuppo.sk
35. Rusňačková Mária Mgr. katechetka rusnackova.maria@zskuppo.sk
36. Rennerová Iveta Mgr. učiteľka rennerova.iveta@zskuppo.sk
37. Semančík  Maroš Mgr. učiteľ semancik.maros@zskuppo.sk
38. Sidorjak Lukáš Mgr. učiteľ sidorjak.lukas@zskuppo.sk
39. Stašová  Zuzana Mgr. učiteľka stasova.zuzana@zskuppo.sk
40. Šimonová Michaela Mgr. šk.špec.pedag. simonova.michaelavzskuppo.sk
41. Theiszová Beáta Mgr. učiteľka theiszova.beata@zskuppo.sk
42. Toderišková  Jana RNDr. učiteľka toderiskova.jana@zskuppo.sk
43. Vachmanská  Jana Mgr. učiteľka vachmanska.jana@zskuppo.sk
44. Varcholíková Nicola Mgr. učiteľka varcholikova.nicola@zskuppo.sk
45. Vašková Eva Mgr. učiteľka vaskova.eva@zskuppo.sk
46. Veršpejová Daniela Mgr. učiteľka verešpejova.daniela@zskuppo.sk
47. Višňovská Lenka Mgr. učiteľka visnovska.lenka@zskuppo.sk
48. Vozárová Juliana Mgr.PhD učiteľka vozarova.juliana@zskuppo.sk
49. Zánová  Jana Mgr. zást. riad. školy zanova.jana@zskuppo.sk
50. Žigová Terézia Mgr. učiteľka zigova.terezia@zskuppo.sk
51. Blšková Ivana Mgr. vychovávateľka blskova.ivana@zskuppo.sk
52. Ondičová Dorota Mgr. vychovávateľka ondicova.dorota@zskuppo.sk
53. Garberová Ľudmila Mgr. vychovávateľka garberova.ludmila@zskuppo.sk
54. Goliašová Tatiana Mgr. ved. ŠKD goliasova.tatiana@zskuppo.sk
55. Falatová Katarína Bc. vychovávateľka falatova.katarina@zskuppo.sk
56. Kručayová Adela   vychovávateľka krucayova.adela@zskuppo.sk
57. Krištofová Ľudmila   vychovávateľka kristofova.ludmila@zskuppo.sk
58. Labudová Eva Mgr. vychovávateľka labudova.eva@zskuppo.sk
59. Zimovčáková Ivana Bc. vychovávateľka zimovcakova.ivana@zskuppo.sk
60. Mušková Tatiana PhDr. vychovávateľka muskova.tatiana@zskuppo.sk
61. Vardžiková Lucia Bc. vychovávateľka vardzikova.lucia@zskupposk
62. Poperníková Natália Ing. vedúca ŠJ popernikova.natalia@zskupposk
63. Haľková Milena Ing. admin. prac. halkova.milena@zskupposk