• Pasovanie za čitateľov knižnice

  Pasovanie za čitateľov knižnice

  Marec 2022

 • Lyžiarsky kurz 2022

  Lyžiarsky kurz 2022

  Výcvikový kurz vo Vyšnej Boci

 • Týždeň zdravej výživy

  Týždeň zdravej výživy

  Deň jablka

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  26.9.2021

 • Projekt Milujem svoje mesto

  Projekt Milujem svoje mesto

  Skrášľovanie okolia Katedrály svätého Mikuláša

 • Deň detí 2021

  Deň detí 2021

  Deň detí v školskom klube

 • Tvorivé dielne v školskom klube

  Tvorivé dielne v školskom klube

  Výrova vianočných ozdôb a darčekov

 • Imatrikulácia prvákov

  Imatrikulácia prvákov

  Školský rok 2019/2020

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Emailové adresy zamestnancov

Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov
         
  Zoznam  pedagogických zamestnancov v šk. roku 2021/2022
 
         
Por.č. Priezvisko a meno Titul Pracovné zaradenie eMail adresa
1. Augustínová Jana Mgr. učiteľka augustinova.jana@zskuppo.sk
2. Baňasová Jana Mgr. učiteľka banasova.jana@zskuppo.sk
3. Beňková  Marta PaedDr. učiteľka benkova.marta@zskuppo.sk
4. Bilišňanská  Eva PaedDr. riaditeľka školy bilisnanska.eva@zskuppo.sk
5. Bucková Eva PaedDr. učiteľka buckova.eva@zskuppo.sk
6. Čeremeta Milan Mgr. učiteľ ceremeta.milan@zskuppo.sk
7. Dromblikovičová Lenka Mgr. učiteľka dromblikovicova.lenka@zskuppo.sk
8. Fečíková  Natália PaedDr. učiteľka fecikova.natalia@zskuppo.sk
9. Ferík Marián Mgr. učiteľ ferik.marian@zskuppo.sk
10. Gabrielyová Mária PaedDr. zást. riad. školy gabrielyova.maria@zskuppo.sk
11. Gaľanová Júlia Mgr. učiteľka galanova.julia@zskuppo.sk
12. Gondová Terézia Mgr. učiteľka gondova.terezia@zskuppo.sk
13. Hantáková Anna Mgr., Ing. učiteľka hantakova.anna@zskuppo.sk
14. Hermanovská  Ivana Mgr. učiteľka hermanovska.ivana@zskuppo.sk
15. Holingová Beáta PaedDr. učiteľka holingova.beata@zskuppo.sk
16. Hyrjová Anna PhDr. učiteľka hyrjova.anna@zskuppo.sk
17. Chovancová Miroslava PaedDr. učiteľka chovancova.miroslava@zskuppo.sk
18. Kančiová Simona Mgr. učiteľka kanciova.simona@zskuppo.sk
19. Karašová  Beáta Mgr. učiteľka karasova.beata@zskuppo.sk
20. Klučárová  Renáta Mgr. zást. riad. školy klucarova.renata@zskuppo.sk
21. Kmecová Ľubomíra Mgr. katechetka kmecova.lubomira@zskuppo.sk
22. Koč Ondrej Mgr. katechet koc.ondrej@zskuppo.sk
23. Krajňáková  Slávka Mgr. učiteľka krajnakova.slavka@zskuppo.sk
24. Kušnírová Lenka Mgr. učiteľka kusnirova.lenka@zskuppo.sk
25. Leščinský  Miroslav PaedDr. učiteľ lescinsky.miroslav@zskuppo.sk
26. Markovič Ladislav Mgr. učiteľ markovic.ladislav@zskuppo.sk
27. Mašika Peter Mgr. učiteľ masika.peter@zskuppo.sk
28. Matisová  Gabriela Mgr. učiteľka matisova.gabriela@zskuppo.sk
29. Mikitová Martina Mgr. učiteľka mikitova.martina@zskuppo.sk
30. Milá  Zuzana Mgr. učiteľka mila.zuzana@zskuppo.sk
31. Novotný Jakub Mgr. učiteľ novotny.jakub@zskuppo.sk
32. Pappová  Katarína Mgr. učiteľka pappova.katarina@zskuppo.sk
33. Papugová Beáta Mgr. učiteľka papugova.beata@zskuppo.sk
34. Popjaková Mária Mgr. učiteľka popjakova.maria@zskuppo.sk
35. Rennerová Iveta Mgr. učiteľka rennerova.iveta@zskuppo.sk
36. Rusnáčková Mária Mgr. katechetka rusnackova.maria@zskuppo.sk
37. Semančík  Maroš Mgr. učiteľ semancik.maros@zskuppo.sk
38. Sidorjak Lukáš Mgr. učiteľ sidorjak.lukas@zskuppo.sk
39. Stašová  Zuzana Mgr. učiteľka stasova.zuzana@zskuppo.sk
40. Šimonová Michaela Mgr. šk.špec.pedag. simonova.michael@zskuppo.sk
41. Toderišková  Jana RNDr. učiteľka toderiskova.jana@zskuppo.sk
42. Urdová Kristína Mgr. učiteľka urdova.kristina@zskuppo.sk
43. Vachmanská  Jana Mgr. učiteľka vachmanska.jana@zskuppo.sk
44. Valičková Zuzana Mgr. učiteľka valickova.zuzana@zskuppo.sk
45. Varcholíková Nicola Mgr. učiteľka varcholikova.nicola@zskuppo.sk
46. Vašková Eva Mgr. učiteľka vaskova.eva@zskuppo.sk
47. Veršpejová Daniela Mgr. učiteľka verešpejova.daniela@zskuppo.sk
48. Zánová  Jana Mgr. zást. riad. školy zanova.jana@zskuppo.sk
49. Žigová Terézia Mgr. učiteľka zigova.terezia@zskuppo.sk
50. Blšková Ivana Mgr. vychovávateľka blskova.ivana@zskuppo.sk
51. Bombová Ľubomíra Mgr. vychovávateľka bombova.lubomira@zskuppo.sk
52. Falatová Katarína Bc. vychovávateľka falatova.katarina@zskuppo.sk
53. Garberová Ľudmila Mgr. vychovávateľka garberova.ludmila@zskuppo.sk
54. Goliašová Tatiana Mgr. ved. ŠKD goliasova.tatiana@zskuppo.sk
55. Krištofová Ľudmila Mgr. vychovávateľka kristofova.ludmila@zskuppo.sk
56. Kručayová Adela   vychovávateľka krucayova.adela@zskuppo.sk
57. Ondičová Dorota Mgr. vychovávateľka ondicova.dorota@zskuppo.sk
58. Rosová Mária   vychovávateľka rosova.maria@zskuppo.sk
59. Vardžiková Lucia Bc. vychovávateľka vardzikova.lucia@zskuppo.sk
60. Zimovčáková Ivana Bc. vychovávateľka zimovcakova.ivana@zskuppo.sk
61. Poperníková Natália Ing. vedúca ŠJ popernikova.natalia@zskuppo.sk
62. Haľková Milena Ing. admin. prac. halkova.milena@zskuppo.sk
Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK