• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Emailové adresy zamestnancov

Priezvisko a meno Titul Prac.zarad. eMail adresa
Augustínová Jana Mgr. učiteľka augustinova.jana@zskuppo.sk
Baňasová Jana Mgr. učiteľka banasova.jana@zskuppo.sk
Baňasová Michaela RNDr. učiteľka banasova.michaela@zskuppo.sk
Beňková  Marta PaedDr. učiteľka benkova.marta@zskuppo.sk
Bilišňanská  Eva PaedDr. riaditeľka školy bilisnanska.eva@zskuppo.sk
Bucková Eva PaedDr. učiteľka buckova.eva@zskuppo.sk
Čeremeta Milan Mgr. učiteľ ceremeta.milan@zskuppo.sk
Fečíková  Natália PaedDr. učiteľka fecikova.natalia@zskuppo.sk
Ferík Marián Mgr. učiteľ ferik.marian@zskupposk
Gabrielyová Mária PaedDr. zást. riad. školy gabrielyova.maria@zskuppo.sk
Gaľanová Júlia Mgr. učiteľka galanova.julia@zskupposk
Gorneková Zuzana Mgr. učiteľka gornekova.zuzana@zskuppo.sk
Hantáková Anna Mgr. učiteľka hantakova.anna@zskuppo.sk
Hermanovská  Ivana Mgr. učiteľka hermanovska.ivana@zskuppo.sk
Hyrjová Anna Mrg. učiteľka hyrjova.anna@zskuppo.sk
Chovancová Miroslava Mgr. učiteľka chovancova.miroslava@zskuppo.sk
Jankaničová Dana PaedDr. učiteľka jankanicova.dana@zskuppo.sk
Karašová  Beáta Mgr. učiteľka karasova.beata@zskuppo.sk
Klučárová  Renáta Mgr. zást. riad. školy klucarova.renata@zskuppo.sk
Kmecová Ľubomíra Mgr. katechetka kmecova.lubomira@zskuppo.sk
Krajňáková  Slávka Mgr. učiteľka krajnakova.slavka@zskuppo.sk
Kušnírová Lenka Mgr. učiteľka kusnirova.lenka@zskuppo.sk
Lažová Katarína Mgr. učiteľka lazova.katarina@zskuppo.sk
Leščinský  Miroslav PaedDr. učiteľ lescinsky.miroslav@zskuppo.sk
Magdziaková  Eva Mgr. učiteľka magdziakova.eva@zskuppo.sk
Markovič Ladislav Mgr. učiteľ markovic.ladislav@zskuppo.sk
Mašika Peter Mgr. učiteľ masika.peter@zskuppo.sk
Matisová  Gabriela Mgr. učiteľka matisova.gabriela@zskuppo.sk
Mihoková Alexandra Mgr. uč./špec. pedag. mihokova.alexandra@zskuppo.sk
Milá  Zuzana Mgr. učiteľka mila.zuzana@zskuppo.sk
Pappová  Katarína Mgr. učiteľka pappova.katarina@zskuppo.sk
Papugová Beáta Mgr. učiteľka papugova.beata@zskuppo.sk
Pavlíková Jana Mgr. učiteľka pavlikova.jana@zskuppo.sk
Popjaková Mária Mgr. učiteľka popjakova.maria@zskuppo.sk
Rennerová Iveta Mgr. učiteľka rennerova.iveta@zskuppo.sk
Rusňačková Mária Mgr. katechetka rusnackova.maria@zskuppo.sk
Ruszová Anna Mgr. učiteľka ruszova.anna@zskuppo.sk
Semančík  Maroš Mgr. učiteľ semancik.maros@zskuppo.sk
Stašová Zuzana Mgr. učiteľka stasova.zuzana@zskupposk
Šimonová Zuzana Mgr. ped. asistent simonova.zuzana@zskuppo.sk
Toderišková  Jana RNDr. učiteľka toderiskova.jana@zskuppo.sk
Vachmanská  Jana Mgr. učiteľka vachmanska.jana@zskuppo.sk
Varcholíková Nicola Mgr. učiteľka varcholikova.nicola@zskuppo.sk
Vašková Eva Mgr. učiteľka vaskova.eva@zskuppo.sk
Zánová  Jana Mgr. zást. riad. školy zanova.jana@zskuppo.sk
Žabecká  Alena Mgr. učiteľka zabecka.alena@zskuppo.sk
Žigová Terézia Mgr. učiteľka zigova.terezia@zskuppo.sk
Blšková Ivana Mgr. vychovávateľka blskova.ivana@zskuppo.sk
Brendzová Viera Mgr. vychovávateľka brendzova.viera@zskuppo.sk
Garberova Ľudmila Mgr. vychovávateľka garberova.ludmila@zskuppo.sk
Goliašová Tatiana Mgr. vychovávateľka goliasova.tatiana@zskuppo.sk
Kručayova Adela   vychovávateľka kručayova.adela@zskuppo.sk
Labudová Eva Mgr. vychovávateľka labudova.eva@zskuppo.sk
Mušková Tatiana PhDr. vychovávateľka muskova.tatiana@zskuppo.sk
Repková Veronika Mgr. vychovávateľka repkova.veronika@zskuppo.sk
Smažilová Martina Mgr. vychovávateľka smazilova.martina@zskuppo.sk
Vardžíková Lucia Bc. vychovávateľka vardzikova.lucia@zskupposk
Poperníková Natália Ing. vedúca  ŠJ popernikova.natalia@zskuppo.sk
Rusnáková Michaela Mgr. admin.zamest.. rusnakova.michaela@zskuppo.sk
Ličáková Marta   ekonómka licakova.marta@zskuppo.sk
Príhodová  Mária   refer.. PAM prihodova.maria@zskuppo.sk