• ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    1973 - 2023

  • ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    ZŠ Kúpeľná má 50 rokov

    1973 - 2023

Škola
Škola2

:: Emailové adresy zamestnancov

Základná škola, Kúpeľná 2, Prešov

 

                        Zoznam  pedagogických zamestnancov v šk. roku 2023/2024

 

Por.č.

Priezvisko a meno

Titul

Pracovné zaradenie

eMail adresa

1.

Augustínová Jana

Mgr.

učiteľka

augustinova.jana@zskuppo.sk

2.

Baňasová Jana

Mgr.

učiteľka

banasova.jana@zskuppo.sk

3.

Bilišňanská  Eva

PaedDr.

riaditeľka školy

bilisnanska.eva@zskuppo.sk

4.

Blahovský Kristián

Mgr.

učiteľ

blahovsky.kristian@zskuppo.sk

5.

Bucková Eva

PaedDr.

učiteľka

buckova.eva@zskuppo.sk

6.

Butalová Lenka

Mgr.

učiteľka

butalova.lenka@zskuppo.sk

7.

Čeremeta Milan

Mgr.

učiteľ

ceremeta.milan@zskuppo.sk

8.

Dromblikovičová Lenka

Mgr.

učiteľka

dromblikovicova.lenka@zskuppo.sk

9.

Fabuľová Simona

Mgr.

učiteľka

fabulova.simona@zskuppo.sk

10.

Fečíková  Natália

PaedDr.

učiteľka

fecikova.natalia@zskuppo.sk

11.

Ferík Marián

Mgr.

učiteľ

ferik.marian@zskuppo.sk

12.

Gabrielyová Mária

PaedDr.

zást. riad. školy

gabrielyova.maria@zskuppo.sk

13.

Gaľanová Júlia

Mgr.

učiteľka

galanova.julia@zskuppo.sk

14.

Germuškova Gabriela

Mgr.

šk. psychológ

germuskova.gabriela@zskuppo.sk

15.

Hantáková Anna

Mgr., Ing.

učiteľka

hantakova.anna@zskuppo.sk

16.

Hermanovská  Ivana

Mgr.

učiteľka

hermanovska.ivana@zskuppo.sk

17.

Holingová Beáta

PaedDr.

učiteľka

holingova.beata@zskuppo.sk

18.

Hyrjová Anna

PhDr.

učiteľka

hyrjova.anna@zskuppo.sk

19.

Chovancová Miroslava

PaedDr.

učiteľka

chovancova.miroslava@zskuppo.sk

20.

Kahanovska Martina

Mgr.

učiteľka

kahanovska.martina@zskuppo.sk

21.

Kančiová Simona

Mgr.

učiteľka

kanciova.simona@zskuppo.sk

22.

Karašová  Beáta

Mgr.

učiteľka

karasova.beata@zskuppo.sk

23.

Klučárová  Renáta

Mgr.

zást. riad. školy

klucarova.renata@zskuppo.sk

24.

Kmecová Ľubomíra

Mgr.

katechétka

kmecova.lubomira@zskuppo.sk

25.

Koč Ondrej

Mgr.

katechéta

koc.ondrej@zskuppo.sk

26.

Kovácsová Viktória

Mgr.

učiteľka

kovacsova.viktoria@zskuppo.sk

27.

Krajňáková  Slávka

Mgr.

učiteľka

krajnakova.slavka@zskuppo.sk

28.

Leščinský  Miroslav

PaedDr.

učiteľ

lescinsky.miroslav@zskuppo.sk

29.

Mašika Peter

Mgr.

učiteľ

masika.peter@zskuppo.sk

30.

Matisová  Gabriela

Mgr.

učiteľka

matisova.gabriela@zskuppo.sk

31.

Michalíková Lenka

Mgr.

učiteľka

michalikova.lenka@zskuppo.sk

32.

Milá  Zuzana

Mgr.

učiteľka

mila.zuzana@zskuppo.sk

33.

Murínová Nikola

Mgr.

učiteľka

urinova.nikola@zskuppo.sk

34.

Pappová  Katarína

Mgr.

učiteľka

pappova.katarina@zskuppo.sk

35.

Papugová Beáta

Mgr.

učiteľka

papugova.beata@zskuppo.sk

36.

Poklembová Janka

Mgr.

učiteľka

poklembova.janka@zskuppo.sk

37.

Popjaková Mária

Mgr.

učiteľka

popjakova.maria@zskuppo.sk

38.

Prčíková Andrea

Mgr.

učiteľka

prcikova.andrea@zskuppo.sk

39.

Raceková Nikola

Mgr.

asistentka uč.

racekova.nikola@zskuppo.sk

40.

Rennerová Iveta

Mgr.

učiteľka

rennerova.iveta@zskuppo.sk

41.

Rešetár Kristína

Mgr.

učiteľka

resetar.kristina@zskuppo.sk

42.

Rusnáčková Mária

Mgr.

katechétka

rusnackova.maria@zskuppo.sk

43.

Semančík  Maroš

Mgr.

učiteľ

semancik.maros@zskuppo.sk

44.

Sidorjak Lukáš

Mgr.

učiteľ

sidorjak.lukas@zskuppo.sk

45.

Stašová  Zuzana

Mgr.

učiteľka

stasova.zuzana@zskuppo.sk

46.

Šimonová Michaela

Mgr.

šk.špec.pedag.

simonova.michaeal@zskuppo.sk

47.

Švedová Lucia

Mgr.

učiteľka

svedova.lucia@zskuppo.sk

48.

Toderišková  Jana

RNDr.

učiteľka

toderiskova.jana@zskuppo.sk

49.

Urdová Kristína

Mgr.

učiteľka

urdova.kristina@zskuppo.sk

50,

Vachmanská  Jana

Mgr.

učiteľka

vachmanska.jana@zskuppo.sk

51.

Veršpejová Daniela

Mgr.

učiteľka

verešpejova.daniela@zskuppo.sk

52.

Vinjarová Martina

Mgr.

učiteľka

vinjarova.martina@zskuppo.sk

53.

Zánová  Jana

Mgr.

zást. riad. školy

zanova.jana@zskuppo.sk

54.

Goliašová Tatiana

Mgr.

ved. ŠKD

goliasova.tatiana@zskuppo.sk

55.

Bombová Ľubomíra

Mgr.

vychovávateľka

bombova.lubomira@zskuppo.sk

56.

Blšková Ivana

Mgr.

vychovávateľka

blskova.ivana@zskuppo.sk

57.

Fecková Martina

Mgr.

vychovávateľka

feckova.martina@zskuppo.sk

58.

Hrušovská Tatiana

Mgr.,PhD

vychovávateľka

hrusovska.tatiana@zskuppo.sk

59.

Jackaninová Katarína

Mgr.

vychovávateľka

jackaninova.katarina@zskuppo.sk

60.

Krištofová Ľudmila

Mgr.

vychovávateľka

kristofova.ludmila@zskuppo.sk

61.

Kručayová Adela

 

vychovávateľka

krucayova.adela@zskuppo.sk

62.

Ondičová Dorota

Mgr.

vychovávateľka

ondicova.dorota@zskuppo.sk

63.

Vardžiková Lucia

Bc..

vychovávateľka

vardzikova.lucia@zskuppo.sk

64.

Zimovčáková Ivana

Bc.

vychovávateľka

zimovcakova.ivana@zskuppo.sk

Používaním tejto stránky súhlasíte s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby.
OK