• Deň vody na našej škole

  Deň vody na našej škole

  Pripomienka Dňa vody školskými aktivitami

 • Čítanie ma baví

  Čítanie ma baví

  Prezentácia našich obľúbených kníh

 • Moje mesto - PREŠOV 2017

  Moje mesto - PREŠOV 2017

  Pripomienka 770. výročia od prvej písomnej zmienky

 • WORLD CHALLENGE DAY 2017

  WORLD CHALLENGE DAY 2017

  Propagácia zdravého životného štýlu, pohyb v rytme

 • Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Webstránka našej školy získala najlepšie hodnotenie

  Projekt IQkids - hodnotenie webových stránok prešovských základných škôl

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Emailové adresy zamestnancov

Por.č. Priezvisko a meno Titul Prac.zarad. eMail adresa
1 Augustínová Jana Mgr. učiteľka augustinova.jana@zskuppo.sk
2 Baňasová Jana Mgr. učiteľka banasova.jana@zskuppo.sk
3 Beňková  Marta PaedDr. učiteľka benkova.marta@zskuppo.sk
4 Bilišňanská  Eva PaedDr. riaditeľka školy bilisnanska.eva@zskuppo.sk
5 Bucková Eva PaedDr. učiteľka buckova.eva@zskuppo.sk
6 Čeremeta Milan Mgr. učiteľ ceremeta.milan@zskuppo.sk
7 Fečíková  Natália PaedDr. učiteľka fecikova.natalia@zskuppo.sk
8 Ferík Marián Mgr. učiteľ ferik.marian@zskupposk
9 Gabrielyová Mária PaedDr. zást. riad. školy gabrielyova.maria@zskuppo.sk
10 Gaľanová Júlia Mgr. učiteľka galanova.julia@zskupposk
11 Hantáková Anna Mgr.,Ing. učiteľka hantakova.anna@zskuppo.sk
12 Hermanovská  Ivana Mgr. učiteľka hermanovska.ivana@zskuppo.sk
13 Hyrjová Anna Mgr. učiteľka hyrjova.anna@zskuppo.sk
14 Chovancová Miroslava Mgr. učiteľka chovancova.miroslava@zskuppo.sk
15 Karašová  Beáta Mgr. učiteľka karasova.beata@zskuppo.sk
16 Klučárová  Renáta Mgr. zást. riad. školy klucarova.renata@zskuppo.sk
17 Kušnírová Lenka Mgr. učiteľka kusnirova.lenka@zskuppo.sk
18 Kmecová Ľubomíra Mgr. katechetka kmecova.lubomira@zskuppo.sk
19 Krajňáková  Slávka Mgr. učiteľka krajnakova.slavka@zskuppo.sk
20 Leščinský  Miroslav PaedDr. učiteľ lescinsky.miroslav@zskuppo.sk
21 Magdziaková  Eva Mgr. učiteľka magdziakova.eva@zskuppo.sk
22 Markovič Ladislav Mgr. učiteľ markovic.ladislav@zskuppo.sk
23 Mašika Peter Mgr. učiteľ masika.peter@zskuppo.sk
24 Matisová  Gabriela Mgr. učiteľka matisova.gabriela@zskuppo.sk
25 Mihalíková Jarmila Mgr. špec. pedagóg mihalikova.jarmila@zskuppo.sk
26 Michelčíková Zuzana Mgr. učiteľka michelcikova.zuzana@zskuppo.sk
27 Milá  Zuzana Mgr. učiteľka mila.zuzana@zskuppo.sk
28 Pappová  Katarína Mgr. učiteľka pappova.katarina@zskuppo.sk
29 Popjaková Mária Mgr. učiteľka popjakova.maria@zskuppo.sk
30 Popovičova Helena Mgr. učiteľka popovicova.helena@zskuppo.sk
31 Prčíková Andrea Mgr. učiteľka prcikova.andrea@zskuppo.sk
32 Prevužňáková Katarína Mgr. učiteľka prevuznakova.katarina@zskuppo.sk
33 Rennerová Iveta Mgr. učiteľka rennerova.ivetavzskuppo.sk
34 Ruszová Anna Mgr. učiteľka ruszova.anna@zskuppo.sk
35 Rusňačková Mária Mgr. katechetka rusnackova.maria@zskuppo.sk
36 Semančík  Maroš Mgr. učiteľ semancik.maros@zskuppo.sk
37 Semančíková Michaela RNDr. učiteľka semancikova.michaela@zskuppo.sk
38 Stašová  Zuzana Mgr. učiteľka stasova.zuzana@zskuppo.sk
39 Szmolková Zuzana Mgr. učiteľka szmolkova.zuzana@zskuppo.sk
40 Štefaníková Božena Mgr. katechetka stefanikova.bozena@zskuppo.sk
41 Tarkaničová Daniela Mgr. učiteľka tarkanicova.daniela@zskuppo.sk
42 Toderišková  Jana RNDr. učiteľka toderiskova.jana@zskuppo.sk
43 Vachmanská  Jana Mgr. učiteľka vachmanska.jana@zskuppo.sk
44 Varcholíková Nicola Mgr. učiteľka varcholikova.nicola@zskuppo.sk
45 Vašková Eva Mgr. učiteľka vaskova.eva@zskuppo.sk
46 Zánová  Jana Mgr. zást. riad. školy zanova.jana@zskuppo.sk
47 Žabecká  Alena Mgr. učiteľka zabecka.alena@zskuppo.sk
48 Žigová Terézia Mgr. učiteľka zigova.terezia@zskuppo.sk
49 Blšková Ivana Mgr. vychovávateľka blskova.ivana@zskuppo.sk
50 Brendzova Viera Mgr. vychovávateľka dzacovska.viera@zskuppo.sk
51 Garberová Ľudmila Mgr. vychovávateľka garberova.ludmila@zskuppo.sk
52 Goliašová Tatiana Mgr. vychovávateľka goliasova.tatiana@zskuppo.sk
53 Kručayová Adela   vychovávateľka krucayova.adela@zskuppo.sk
54 Labudová Eva Mgr. vychovávateľka labudova.eva@zskuppo.sk
55 Mlynarčíková Mária   vychovávateľka mlynarcikova.maria@zskuppo.sk
56 Mušková Tatiana PhDr. vychovávateľka muskova.tatiana@zskuppo.sk
57 Smažilová Martina Mgr. vychovávateľka smazilova.martina@zskuppo.sk
58 Vardžiková Lucia Bc. vychovávateľka vardzikova.lucia@zskupposk
59 Filičko Jozef   školník filicko.jozef@zskuppo.sk
60 Kaminská Jana   upratovačka kaminska.jana@zskuppo.sk
61 Gregová Jarmila   upratovačka gregova.jarmila@zskuppo.sk
62 Priščáková Mária   upratovačka priscakova.maria@zskuppo.sk
63 Miháľová Mária   upratovačka mihalova.maria@zskuppo.sk
64 Michlíková Margita   upratovačka michlikova.margita@zskuppo.sk
65 Šagátová Gabriela   upratovačka sagatova.gabriela@zskuppo.sk
66 Šverha Miroslav   kurič sverha.miroslav@zskuppo.sk
67 Žgravčáková Ľudmila   upratovačka zgravcakova.ludmila@zskuppo.sk
68 Baranová Klára   pom.sila baranova.klara@zskuppo.sk
69 Motyľová Mária   kuchárka himicova.maria@zskuppo.sk
70 Kocíková Emília   kuchárka kocikova.emilia@zskuppo.sk
71 Gargaliková Mária   pom.sila gargalikova.maria@zskuppo.sk
72 Šalamunová Terézia   pom.sila salamunova.terezia@zskuppo.sk
73 Ferencová Želmíra   pom.sila desiatnikova.eva@zskuppo.sk
74 Mihoková Marta   hl.kuchárka mihokova.marta@zskuppo.sk
75 Poperníková Natália Ing. vedúca  SJ popernikova.natalia@zskuppo.sk
76 Rusnaková Michaela Mgr. admin.zamest.. rusnakova.michaela@zskuppo.sk
77 Ličáková Marta   ekonómka licakova.marta@zskuppo.sk
78 Príhodová  Mária   zam. PAM prihodova.maria@zskuppo.sk