• Imatrikulácia prvákov

    Imatrikulácia prvákov

    Školský rok 2019/2020

  • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

    Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školský rok 2019/2020

    Celosvetovo známy deň, ktorý vyhlásila výročná 30. Generálna konferencia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru v novembri 1999, sa po prvý raz oslavoval 21. februára 2000 ako Medzinárodný deň materinského jazyka.

 

                                                                          Mgr. Katarína Pappová

Dňa 14.2.2020 sa III.A zúčastnila v knižnici Slniečko na prednáške ,,Včely“. Pani knihovníčka nám vysvetľovala vznik a význam včiel pre život človeka, dá sa povedať od praveku až po súčasnosť. Žiaci sa dozvedeli, že med bol v minulosti pochúťkou iba pre bohatých, akú pochúťku jedával na raňajky rímsky cisár Nero, ako vyzerali v minulosti úle, na čo všetko sa med používa. 

 

III.A a pani učiteľka Karašová

Dňa 18.2.2020 sa uskutočnila súťaž v ŠKD Moje mesto Prešov.

 

Deti sa popasovali s kvízom o meste Prešov, kresbou erbu a skladaním obrázka. Všetci zúčastnení si odniesli diplom a prvé tri miesta boli odmenené vecnými cenami.

 

                                                       vych.Kručayová Adela

    Dňa 18.2.2020 sa deti z ŠKD aktívne zapojili do zábavno-súťažného popoludnia „Vesmír očami detí“. Deti, si vyskúšali prekážkový beh s raketou, hod meteoritom, skladanie súhvezdia, ale taktiež si mohli pozrieť výstavu o planétach vo vesmíre.

 

Za svoju aktívnu účasť si každé dieťa odnieslo nielen zážitky, ale aj malú odmenu.

                                                                          Mgr.Falatová Katarína

Začiatok kalendárneho roka 2020 bol pre všetkých pedagogických zamestnancov školy bohatý nielen v oblasti novoročných predsavzatí ale i ďalšieho vzdelávania, ktoré je nevyhnutnou súčasťou našich profesií.

 

                                                                                        Mgr. Alexandra Mihoková

                                                                                       školský špeciálny pedagóg

Lyžiarsky výcvikový kurz bol uskutočnený formou 5-dňového pobytového zájazdu v krásnom prostredí Ski Telgárt pod Kráľovou Hoľou.Zúčastnilo sa ho 59 žiakov 7.ročníka pod vedením Mgr.Milej,Mgr.Feríka,Bc.Vardžíkovej,Mgr.Purdeša.LVK prebiehal za výborných snehových a poveternostných podmienok.Žiaci boli rozdelení do 4 družstiev podľa výkonnosti.Počas výcviku žiaci pracovali podľa plánu dňa,pokynov inštruktora,plánu tématického celku lyžovanie. 

 

Mgr.Zuzana Milá

Žiaci 6. a 7. ročníkov  dňa 7. februára 2020 mali nezvyčajné vyučovacie hodiny anglického jazyka.

 

V kine Scala si šiestaci mohli pozrieť javiskovú adaptáciu  bulharskej rozprávky o lenivom medveďovi, šikovnom sedliakovi a prefíkanej líške  -  SILLY BEAR.

 

                                            Mgr. Eva Magdziaková

V tomto školskom roku sa naši štvrtáci prvýkrát zapojili do súťaže Ypsilon – Slovina je hra, v ktorej preukázali svoje vedomosti.

 

Mgr. G. Matisová

 

 

Deň otvorených dverí 2020

Dňa 28.1.2020  sa deti z ŠKD zúčastnili akcie „Superhlas 2020". Zasúťažili si v dvoch kategóriách, a to v speve ľudových a moderných piesní. Deti sa snažili ukázať svoj spevácky talent, dodržiavali pravidlá speváckej súťaže a podporovali potleskom svojich „súperov ".