• ENGLISHSTAR 2018

  ENGLISHSTAR 2018

  Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku

 • Projekt Hviezdy Prešova

  Projekt Hviezdy Prešova

  Vyhlásenie najlepších žiakov

 • VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  VÍŤAZSTVO ZŠ KÚPEĽNÁ

  NAJ WEBOVÉ STRÁNKY PREŠOVSKÝCH ŠKÔL

 • JASPO 2018

  JASPO 2018

  Zábavno - vedomostná súťaž pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej

 • ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  ZŠ Kúpeľná 2, Prešov

  Oficiálna webstránka základnej školy

Škola
Škola2

:: Školský rok 2018/2019

INDIÁNSKY POKLAD, 07.06.2019

V piatok 7.6.2019 sa deti z ŠKD zúčastnili na zábavnom popoludní, ktoré  nieslo  názov “Indiánsky poklad". Deti si zahrali rôzne hry, napríklad Tanec kmeňa, Slepý indián, Indiánska skúška obratnosti a iné,   kde predviedli svoju šikovnosť, múdrosť, opatrnosť a zručnosť. Najdôležitejšie bolo, aby  si každé oddelenie určilo svojho "náčelníka". Úlohou "náčelníkov" bolo vyriešiť  tajničku, ktorá napovedala kde nájdu poklad pre svoj "kmeň" - oddelenie.  Po  určitom  riešení, úsudku a zvážení, náčelník náčelníkov vyriekol výsledok znenia tajničky: Indiánsky poklad nájdeme na ZŠ Kúpeľná 2. Všetky deti boli odmenené sladkosťou, oddelenia hračkami  a "náčelníci" osobným darčekom a hlasným  pokrikom od detí zo svojich "kmeňov" -  oddelení.
 

Vychovávateľka Mgr. Ľudmila Garberová 

17.06.2019 00:00